Hessapp HC-50et

Godina: 1970

X os 600 mm
Z os 500 mm
Dužina stola 1180 mm
Y os 350 mm
CNC tip
Širina stola 330 mm

Zayer 2000BF

Godina:

X os 2000 mm
Z os 1000 mm
CNC tip
Y os 1000 mm
CNC Ne
Dužina stola 2500 mm

Glodalica KIMLA BPF 2321 Vruća ponuda

Godina: 2017

X os 2100 mm
Z os 300 mm
CNC tip
Y os 3100 mm
CNC Da
Površina stola (mm x mm)

Prvomajska GUK-1

Godina:

X os 900 mm
Z os 350 mm
Površina stola (mm x mm)
Y os 400 mm
CNC tip
Konus vretena

Glodalica MECANUMERIC M2040

Godina: 2002

CNC tip
Konus vretena
Površina stola (mm x mm)
Snaga motora vretena 26 kW

Glodalica MECANUMERIC MECAPRO 3020

Godina: 2016

X os 3000 mm
CNC Da
Površina stola (mm x mm)
Y os 2000 mm
CNC tip MECAPRO
Konus vretena

MicroStep MICROMILL 2501.15F + VAKUUM

Godina: 2012

CNC Da
Površina stola (mm x mm)
CNC tip MicroStep
Konus vretena

Glodalica TORNOS BA 1008

Godina: 2019

CNC tip
Konus vretena
Površina stola (mm x mm)

2015 IPS POSTROJENJE ZA RAFINIRANJE ZLATA OD 15 KG

Godina: 2015

CNC tip
Konus vretena
Površina stola (mm x mm)

Glodalica HK CON L2 SDZ 8

Godina: 2014

X os 1800 mm
CNC Da
Površina stola (mm x mm)
Z os 190 mm
CNC tip Siemens
Konus vretena HS 32

Glodalica Numco KX 3

Godina: 2013

X os 300 mm
Z os 290 mm
CNC tip MACH 3
Y os 150 mm
CNC Da
Dužina stola 450 mm

TOS FGSH 50

Godina: 1984

X os 1400 mm
Z os 630 mm
Dužina stola 1800 mm
Y os 500 mm
CNC tip
Širina stola 500 mm

Glodalica Blohm Profimat MC 610 S

Godina: 2010

X os 520 mm
Z os 1000 mm
CNC tip SINUMERIK 840 D
Y os 550 mm
CNC Da
Dužina stola 1400 mm

Kondia FV-1

Godina:

X os 690 mm
Z os 419 mm
Širina stola 230 mm
Y os 382 mm
Dužina stola 1070 mm
Površina stola (mm x mm) 1070 X 230

Glodalica ALARSIS FH350

Godina: 2021

X os 3050 mm
Z os 150 mm
CNC tip TexComputer
Y os 2020 mm
CNC Da
Površina stola (mm x mm)

Glodalica Heckert FSS 315/E

Godina: 1987

X os 850 mm
Z os 355 mm
Površina stola (mm x mm)
Y os 280 mm
CNC tip
Konus vretena

Glodalica HECKERT FU 250x1000/2

Godina: 1986

CNC tip
Širina stola 250 mm
Konus vretena
Dužina stola 1000 mm
Površina stola (mm x mm)

Glodalica TOS FGH 32

Godina: 1974

X os 850 mm
Z os 420 mm
Dužina stola 2150 mm
Y os 275 mm
CNC tip
Širina stola 320 mm

RUIDA X6436

Godina: 2016

X os 1000 mm
Z os 400 mm
Dužina stola 1320 mm
Y os 300 mm
CNC tip
Širina stola 360 mm

INTOS FNG 40 CNC

Godina: 1998

X os 500 mm
Z os 400 mm
CNC tip Heidenhain TNC 155
Y os 400 mm
CNC Da
Dužina stola 400 mm