TOS SKJ 20

Godina: 1982

Ø 2000 mm
Radna visina 1350 mm
Brzina rotacije 170 rpm
Promjer ploče 2000 mm
Maksimalna težina komada 15000 kg
Snaga motora 63 kW

BERTHIEZ 9340/4

Godina:

Ø 3200 mm
Radna visina 1660 mm
Brzina rotacije 125 rpm
Promjer ploče 1800 mm
Maksimalna težina komada 20000 kg
Snaga motora 36 kW

Stanko Ø 2500 mm

Godina:

Ø 2500 mm
Radna visina 1600 mm
Snaga motora 40 kW
Promjer ploče 2250 mm
Brzina rotacije 1600 rpm
Remontirano Ne

TOS SKJ 12

Godina: 1987

Remontirano Ne

Stanko Ø 1600 mm

Godina:

Ø 1600 mm
Radna visina 1000 mm
Remontirano Ne
Promjer ploče 1400 mm
Snaga motora 30 kW

TOS SKJ 8

Godina: 1972

Ø 800 mm
Radna visina 630 mm
Brzina rotacije  rpm
Promjer ploče 800 mm
Maksimalna težina komada 2000 kg
Snaga motora 40 kW

Froriep Ø 1450 mm

Godina:

Ø 1450 mm
Radna visina 1150 mm
Promjer ploče 1250 mm
Remontirano Ne

Titan SC 33

Godina:

Ø 3300 mm
Brzina rotacije 92 rpm
Remontirano Ne
Promjer ploče 300 mm
Snaga motora 60 kW

SEDIN -

Godina: 2007

Promjer ploče 2100 mm
Remontirano Ne

Stanko Ø 1250 mm

Godina:

Ø 1250 mm
Radna visina 1000 mm
Snaga motora 30 kW
Promjer ploče 1120 mm
Brzina rotacije 250 rpm
Remontirano Ne

Sedin 1512

Godina: 1981

Ø 1250 mm
Radna visina 1000 mm
Brzina rotacije 250 rpm
Promjer ploče 1120 mm
Maksimalna težina komada 4000 kg
Snaga motora 30 kW

TOS SK16

Godina:

Ø 1700 mm
Radna visina 1380 mm
Snaga motora 37 kW
Promjer ploče 1620 mm
Maksimalna težina komada 5000 kg
Remontirano Ne

TOS SK 12

Godina: 1994

Ø 1350 mm
Radna visina 900 mm
Brzina rotacije 225 rpm
Promjer ploče 1180 mm
Maksimalna težina komada 5000 kg
Snaga motora 45 kW

TOS Hulin MCSK 8 CNC

Godina: 1982

Promjer ploče 1000 mm
Maksimalna težina komada 2500 kg
Radna visina 720 mm
Remontirano Ne

STANKO 1525

Godina: 1972

Ø 2500 mm
Radna visina 1500 mm
Remontirano Ne
Promjer ploče 2250 mm
Maksimalna težina komada 12000 kg

vertikalni revolver tokarski stroj ŠKODA SK 125

Godina: 1957

Ø 12500 mm
Radna visina 4000 mm
Snaga motora 686 kW
Promjer ploče 8000 mm
Brzina rotacije 14 rpm
Remontirano Ne

vertikalni revolver tokarski stroj ČKD Blansko SKJ 63-80

Godina: 1978

Promjer ploče 6300 mm
Remontirano Ne
Radna visina 5000 mm

Dörries CTE 320/3400

Godina: 1981

Ø 5100 mm
Radna visina 2505 mm
Brzina rotacije 100 rpm
Promjer ploče 3200 mm
Maksimalna težina komada 60000 kg
Snaga motora 75 kW

TITAN SC 14

Godina:

Ø 1430 mm
Radna visina 1000 mm
Promjer ploče 1200 mm
Remontirano Ne

Berthiez 9340

Godina:

Ø 6000 mm
Radna visina 2000 mm
Brzina rotacije 30 rpm
Promjer ploče 2800 mm
Maksimalna težina komada 30000 kg
Snaga motora 37 kW